info@logopediewaregem.be 0486/26.94.69 Azalealaan 67, 8790 Waregem

Logopedie

Logopedie Waregem is een logopedische groepspraktijk in het centrum van Waregem, in wijk het Gaverke.

We zijn een team van gedreven logopedisten met een heel grote passie voor ons vak.

Het welbevinden van onze patiënten staat centraal! We leren kinderen en volwassenen technieken aan zodat ze met hun probleem leren omgaan.

Wij geven zowel logopedie aan kinderen als aan volwassenen.

We zijn lid van de wettelijk erkende beroepsvereniging Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)

GDPR

Team

Aangezien we met een team logopedisten werken, hebben we eveneens veel verschillende specialisaties die we kunnen aanbieden in onze praktijk.
We blijven ons bijscholen om onze expertise verder uit te bouwen.

Team

Nele Vancauwenberghe

Nele Vancauwenberghe

Logopediste-audiologe, coördinator
 • Richtte de praktijk op in 2005.
 • Is logopediste-audiologe.
 • Deed ervaring op in een logopedische groepspraktijk, revalidatiecentrum, medisch pedagogisch instituut en buitengewoon onderwijs Type7.
 • Houdt van haar job! Vindt Lifelong learning een evidentie.
 • Is gepassioneerd door reizen, fietsen en lopen.

0486/269.469

Elise Lannoy

Elise Lannoy

Logopediste-audiologe
 • Studeerde in 2015 af als logopediste en in 2017 als audiologe
 • Deed ervaring op in het buitengewoon onderwijs en zelfstandige groepspraktijken
 • Is sinds maart 2018 werkzaam in de praktijk
 • Houdt zich graag creatief bezig
Yana Loosvelt

Yana Loosvelt

Logopediste
 • Afgestudeerd in 2018 aan Arteveldehogeschool
 • Leerkracht lager onderwijs
 • Grote liefde voor muziek
 • Leerkracht dwarsfluit en blokfluit
 • Ervaring opgedaan in een zelfstandige logopedische praktijk en in een lagere school (zorg)
 • Hecht belang aan openheid en een vertrouwensband
Julie Vandesteene

Julie Vandesteene

Logopediste
 • Afgestudeerd in 2021 aan de Arteveldehogeschool als logopediste
 • Probeert de kinderen met veel enthousiasme te motiveren en vindt het belangrijk dat ze zich goed voelen bij haar.
 • Jaren animator geweest op kinderspeelplein.
 • Houdt van wandelen, paardrijden en de jeugdbeweging KLJ.

We blijven ons bijscholen, een greep uit onze gevolgde cursussen:

 • Webinar Leesadvies: Samen op een leuke manier oefenen met lezen.
 • De Speelbode: Zinvol gebruik maken van spelmateriaal.
 • Karaton: Serious gaming in een moderne logopedische praktijk.
 • Mind The Voice workshop: Kinesiotaping als stemtherapie en stemoptimalisatie.
 • Hilde Heuninck: Breuken lezen, schrijven en visualiseren.
 • Hilde Heuninck: Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de vierde klas.
 • Brain Gym 101: In balans voor het dagelijkse leven.
 • Arteveldehogeschool: Onderzoek en behandeling van een ernstige articulatiestoornis volgens de PROMPT-benadering.
 • Arteveldehogeschool: Dysfagie, van onderzoek naar klinische praktijk.
 • Arteveldehogeschool: Cursus schrijfmotoriek.
 • VVL: Het geven van ouderbegeleiding in groep voor ouders van dyslectische kinderen.
 • VVL: Tongriemproblematiek.
 • Sensotec: Compenserende en remediërende software (o.a. SprintPlus).
 • SIG: Rekentherapie, OMFT basiscursus.
 • C en Explore: Typ10.
 • KWeC: Praktische cursus technisch lezen.
 • Ouderbegeleiding bij autismespectrumstoornissen.
 • Vlaamse Gebarentaal.

Praktisch

In de praktijk werken we met een team van enthousiaste logopedistes.
Bij een eerste contact krijgt u Nele te zien, zij legt ook de verdere afspraken vast voor onderzoek en bespreekt dan samen met u de onderzoeksresultaten. De therapie gaat daarna door bij één van de logopedistes in ons team. We kiezen ervoor om de behandeling zoveel mogelijk te laten doorgaan bij eenzelfde logopediste zodat er een goede vertrouwensrelatie kan ontstaan.

Werkwijze

U kunt contact met ons opnemen op eigen initiatief of na verwijzing van dokter of school.

Bij een eerste contact worden de problemen en de voorgeschiedenis in kaart gebracht. We brengen u op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en eventuele mogelijkheden op terugbetaling via het RIZIV of aanvullende verzekering van het ziekenfonds.

Daarna vindt het diagnostisch onderzoek plaats. Op basis van ons onderzoek wordt besloten of therapie aangewezen is of niet.

De resultaten van het onderzoek worden tijdens het adviesgesprek meegedeeld in combinatie met een schriftelijk verslag.

Afhankelijk van de problematiek kan de therapie een half uur of een uur duren.

Wij vinden het belangrijk om intensief samen te werken met de thuis- en schoolomgeving van onze patiënten.
Daarom brengen wij (na akkoord) de arts, de school, CLB en andere hulpverleners regelmatig op de hoogte van de resultaten en vorderingen. Daarnaast worden er tips en aanwijzingen gegeven aan ouders, partner, ... om de therapie zo goed mogelijk toe te passen in het dagelijkse leven.

Er zijn een aantal grote veranderingen doorgevoerd op federaal niveau i.v.m. de conventie:
Momenteel is er geen conventie, dit wil zeggen dat vanaf 01/04/2022 elke logopedist gedeconventioneerd werkt totdat er verdere communicatie volgt. De logopedische beroepsvereniging VVL heeft haar leden geadviseerd de onderhandelde honoraria te hanteren.
Dit wil zeggen dat we het tarief doorvoeren van €33,40 waarbij het remgeld €10,57 bedraagt. Dit betekent dat uw eigen aandeel zal stijgen voor een logopedische sessie. Voor personen met verhoogde tegemoetkoming verandert er niets. Zij betalen €28,33 met als remgeld €2,00, dit is bij wet vastgelegd.

Doelgroepen

Zowel kinderen als volwassenen kunnen in onze logopedische groepspraktijk terecht.

In samenspraak wordt bepaald waar de therapie doorgaat:

 • Praktijk: Azalealaan 67
 • Op school
 • Thuis

De logopedie kan zowel face-to-face gegeven worden of via telelogopedie.

Bij kinderen wordt er meestal een logopedieschrift gegeven waarin u als ouder de oefeningen kunt terugvinden.

Evidence-based behandelen vinden we heel belangrijk: elke cliënt is uniek en vraagt een geïndividualiseerde aanpak en behandelplan! Dit proces is dynamisch, aarzel dus niet om ons steeds te contacteren bij twijfel, bezorgdheid, …

Therapie

We zijn gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van problemen op logopedisch vlak.

Bij kleine kinderen proberen we zoveel mogelijk met concreet materiaal te werken, zodat ze een goed gevoel krijgen bij de communicatie. We proberen de therapie zo aangenaam mogelijk te laten verlopen zodat er veel kan bijgeleerd worden.

Bij lagereschoolkinderen en tieners proberen we, naast het behandelen van het probleem, meer inzicht te geven in hun vragen zoals “Wat is mijn probleem?”, “Wat is dyslexie?”, …

Bij volwassenen met ernstige neurologische problemen vinden we het heel belangrijk dat de partner/omgeving juist geïnformeerd wordt over het probleem.

Kinderen

 • Afwijkend mondgedrag zoals mondademen, duimzuigen, tongpersen, verkeerde slikact, …
 • Articulatie: klanken weglaten, onverstaanbaar spreken en interdentaliteit.
 • Taalproblemen en dysfasie
 • Leerproblemen (lezen, schrijven of rekenen)
  • Dyslexie
  • Dyscalculie
  • Leren werken met compenserende software
 • Stemproblemen en heesheid
 • Gehoorproblemen: hoortraining bij slechthorendheid
 • Auditieve verwerkingsproblemen

Volwassenen

 • Neurologische spraak- en taalproblemen: afasie en dysartrie
 • Slikstoornissen (dysfagie)
 • Problemen na chirurgie in het hoofd-halsgebied
 • Stemproblemen
 • Articulatieproblemen

Typ10

Omdat heel wat kinderen met leerproblemen compenserende software (vb. Sprinto) gebruiken, bieden we in onze praktijk ook Typ10 cursussen aan.

Met Typ10 leren kinderen vanaf 9 à 10 jaar op een speelse manier blind typen. In 10 lessen worden de basisvaardigheden aangeleerd. Dit gebeurt in kleine groepjes of met individuele begeleiding, steeds met ruimte voor persoonlijke aandacht en zonder tijdsdruk.

typ10.be

Info & Cursus

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor algemene informatie, wij helpen u graag!

 • Oudercursussen

  We geven oudercursussen en ouderbegeleiding om ouders op te leiden als co-therapeut. Dit wordt op aanvraag gepland.

  Deze cursus wordt gepland voor ouders van kinderen met dyslexie. Maar uiteraard kunt u ook een beroep op ons doen als u ouderbegeleiding wenst voor uw kind met een spraak- taalvertraging.

  Daarnaast geven wij begeleiding voor de opstart van compenserende software vb Sprint plus.

 • Op aanvraag kan studiebegeleiding gegeven worden.

Contact

Maakt u zich zorgen omtrent de spraak- taalontwikkeling van uw kind?
Vraagt u zich af of ondersteuning nodig is als het lezen, spellen of rekenen niet goed verloopt?
Wat kunt u doen als partner, familielid van iemand na een beroerte?

Stel uw vraag gerust in onderstaand contactformulier, dan nemen wij met u contact op!

Locatie:

Azalealaan 67, 8790 Waregem

Bel:

0486/26.94.69

Bezig met verzenden...
Uw bericht is verzonden. Dank u!